Výběrové řízení ERASMUS

Čtení na: < 1 min.

Jako student Fakulty eletrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně jsem se někdy v lednu rozhodl, že se zkusím přihlásit k výběrovému řízení na zahraniční výjezd v rámci programu Erasmus. Z množství nabízených škol nakonec připadaly v úvahu pouze univerzity z Finska, Švédska a Dánska. Výběr předmětů na švédských univerzitách byl pro můj obor nedostatečný, v případě Dánska byla problémem celková vysoká náročnost studia. Takže nakonec jsem na přihlášku napsat jedinou školu – University of Technology ve finském Tampere. I přesto, že na tuto školu se hlásilo snad nejvíc lidí, byl jsem nakonec vybrán. Součástí přihlášky byl anglicky psaný motivační dopis, dále pak soupis předmětů, které bych chtěl v zahraničí studovat, ale o přijetí či nepřijetí na školu rozhodoval asi nejvíce studijní průměr z předchozího studia a případně znalost angličtiny.

Napsat komentář